Język angielski

angielski kursJęzyk angielski to obecnie najpopularniejszy i najczęściej nauczany język na świecie. Niegdyś językiem nauki była łacina, później świat dyplomacji zawojował francuski. Po II wojnie światowej absolutnym numerem jeden stał się angielski. Choć językiem narodowym, który jest najbardziej rozprzestrzeniony na kuli ziemskiej i którego znajomość w ogóle deklaruje największa liczba ludzi na świecie pozostaje chiński, to język angielski stał się międzynarodowym językiem nie tylko polityki, handlu, biznesu, informatyki czy marketingu, ale także najprostszej komunikacji międzyludzkiej.

W większości krajów świata, nawet gdy spędzamy wakacje, w hotelu, z taksówkarzem czy w trakcie negocjowania ceny w sklepie z pamiątkami używamy języka angielskiego i trudno doświadczyć sytuacji, w której zostaniemy niezrozumiani. Terminy znane informatykom, handlowcom czy marketingowcom pochodzą z nazewnictwa anglojęzycznego i niesposób szukać ich odpowiedników w językach rodzimych – nawet w pracach naukowych stosuje się terminy zaczerpnięte z angielskiego i na nic zda się ochrona języka polskiego przez napływami obcojęzycznymi.